Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Återuppbyggnad i Nepal - Finlands ambassad, Katmandu : Återuppbyggnad

FINLANDS AMBASSAD, Katmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Tel. +977-1-4417 221, 4416 636
E-post sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Återuppbyggnad i Nepal

Nepal drabbades av förödande jordbävningar våren 2015 och efter det inledande biståndsskedet behöver landet nu stöd för återuppbyggnadsarbetet som kommer räcka många år. Återuppbyggandets utmaningar och hjälpbehovet efter katastrofen är väldigt synliga i Nepal – både i landets utvecklingspolitik och i människornas vardag.

Nepal är ett av Finlands långvariga partnerländer. Utöver utvecklingssamarbete har Finland också varit med om att stödja landet med humanitärt bistånd i krisskedet och nu fortsätter hjälpen i form av stöd för återuppbyggnadsarbetet. Genom det bilaterala utvecklingssamarbetet får också invånarna i de drabbade områdena stöd lokalt.

Distriktet Sindhupalchok är ett av de hårdast drabbade områdena i Nepal. Här förlorade 3 557 personer livet och 1 569 skadades. Byn på bilden förstördes så gott som totalt: bara stommarna till två hus stod kvar efter jordbävningarna. Foto: Sannakaisa Janhonen/UM
Distriktet Sindhupalchowk är ett av de hårdast drabbade områdena i Nepal. Här förlorade 3 557 personer livet och 1 569 skadades. Byn på bilden förstördes så gott som totalt: bara stommarna till två hus stod kvar efter jordbävningarna. Foto: Sannakaisa Janhonen/UM

Omfattande förstörelse

I april 2015 drabbades Nepal av en jordbävning med styrkan 7,8 som följdes av ett efterskalv med styrkan 7,3. I skalven förlorade kring 9 000 människor sina liv, uppskattningsvis 600 000 hus förstördes och 290 000 hus skadades.

Jordbävningarna orsakade enligt vissa bedömningar skador för 7 miljarder dollar och upp till 700 000 människor bedöms ha fallit under fattigdomsgränsen till följd av katastrofen.

Finland stöder de drabbade

Finland är aktivt med och stöder Nepal. Under det första skedet efter katastrofen kanaliserades två miljoner euro till Nepal genom följande organisationer: Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors och Rädda Barnen rf.

En miljon euro riktades till FN-organen Världshälsoorganisationen WHO och Unicef.

Finland har förbundit sig till att ge två miljoner euro till återuppbyggnadsarbetet. För en miljon euro bygger Unicef bland annat skolor och vattenförsörjning i skolorna. Beslut om hur den andra miljonen ska användas fattas senare.

Genom utvecklingssamarbete stöder Finland också levnadsförhållandena i de regioner som skadats illa.

Genom Finlands stöd till undervisningssektorn underlättas barnens skolgång under svåra förhållanden. Det behövs bland annat nya, trygga klassrum.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.12.2017


© Finlands ambassaden, Katmandu | Information om webbplatsen | Kontakuppgifter