Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumi - Suomen suurlähetystö, Kathmandu : Palvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kathmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Puh. +977-1-4417 221, 4416 636
S-posti sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Viisumi on vierailutarkoituksiin myönnetty lupa saapua Schengen-alueelle ja oleskella alueella lyhytaikaisesti, enintään 90 vuorokautta 180 päivän jaksossa. Viisumi voi oikeuttaa yhteen, kahteen tai useampaan alueelle saapumiseen. Viisumin voimassaolon umpeuduttua henkilön on poistuttava Schengen- alueelta. Viisumilla ei saa tehdä ansiotyötä.

Schengen-alueeseen kuuluvat valtiot: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Viisumia tulee aina hakea matkan pääkohdemaan edustustosta tai sen edustajalta.

Lisätietoa Suomen ulkoasiainministeriön sivulla:

Hakemuksen jättäminen viisumikeskukseen

Finland Visa Application Centre ottaa vastaan Suomeen matkustavien viisumihakemukset VFS Globalin ylläpitämässä viisumikeskuksessa, joka sijaitsee Patanissa lähellä Patan Hospitalia.

Viisumihakemus tulee jättää viisumikeskukseen aina henkilökohtaisesti, samalla otetaan valokuva ja sormenjäljet.

Ajanvaraus hakemuksen jättämistä varten tehdään joko viisumikeskuksen nettisivulla tai puhelinpalvelun kautta. Viisumikeskus ja sen puhelinpalvelu palvelevat asiakkaita englannin ja nepalin kielillä.

On suositeltavaa täyttää sähköinen hakemuslomake VACin nettisivuilla.

Ota huomioon, että oleskelulupahakemuksia ei voi jättää viisumikeskukseen, vaan ne otetaan vastaan ja käsitellään kuten aikaisemminkin suurlähetystössä.

Finland Visa Application Centre
Nettisivuhttp://visa.finland.eu
Sähköpostikyselytinfo.finp@vfshelpline.com
Puhelinneuvonta1800 0910 120 tai +977 981 7011 745
Puhelinneuvonnan aukioloajatma–pe klo 08.00–15:00
Call Centre
Soitto NepalistaToll Free 18000910120
Soitto muualta+977 9817011745
Aukioloajatklo 08.00–16.00

Viisumikeskuksen osoite ja  aukioloajat  
VACin osoite                     Academy of Culinary Arts Building, Ground Floor, Mahalaxmisthan Marga, Lagankhel, Lalitpur
Hakemusten vastaanottoma–pe  klo 08.00–12.00
Passien luovutusma–pe klo 13.00–15.00

Hakemuksen jättäminen Suomen suurlähetystöön

Suomen suurlähetystö Kathmandussa ottaa viisumihakemuksia vastaan vain ajanvarauksella. Hakemusten jättöpäivä on tiistai. Ajan voi varata edellä mainitun Finland Visa Application Centren nettisivun tai Call Centren kautta.

Viisumihakemus on jätettävä aina henkilökohtaisesti, jolloin hakijalta otetaan sormenjäljet.  Hakijalla täytyy olla valokuva mukanaan, koska suurlähetystössä ei ole mahdollisuutta ottaa kuvaa.

Valokuvaohje

Viisumihakemusta varten tarvittavat asiakirjat

pdfSchengen-viisumin hakemuslomake täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä

Tarvittavat hakemusliitteet on lueteltu alla hakijaryhmittäin. Huomatkaa, että muita kuin luettelossa mainittuja liitteitä ei tarvita, ellei suurlähetystö erikseen  jotakin tietoa pyydä.

pdfVierailu ystävän tai perheenjäsenen luona

pdfLiikematka, konferenssi tai näyttely

pdfTurismi

pdfKulttuuri tai urheilu

pdfLyhytaikainen vaihto-opiskelu

Hakemusta jätettäessä huomioon otettavaa

  • kaikista hakemusliitteistä tarvitaan alkuperäinen dokumentti  ja sen valokopio
  • liitteet voivat olla englannin, suomen tai ruotsin kielisiä; muun kielisistä liitteistä täytyy olla notaarin vahvistama käännös
  • suurlähetystö voi pyytää hakijalta tai kutsujalta lisäselvityksiä
  • lentoliput kannattaa maksaa vasta sitten, kun on selvillä myönnetäänkö viisumi

Viisumimaksut

Palveluhinnasto

Maksu viisumikeskuksen kautta haettaessa:

  • korttimaksu tai käteismaksu viisumikeskuksessa hakemuksen jättöpäivänä
  • viisumimaksun lisäksi VFS Global perii oman käsittelymaksunsa

Maksu suurlähetystön kautta haettaessa:

  • maksu suurlähetystön paikalliselle pankkitilille hakemuksen jättämisen yhteydessä

Viisumimaksua ei peritä alle 6-vuotiailta lapsilta eikä Suomen kansalaisen perheenjäseniltä. Viisumimaksua ei palauteta vaikka päätös olisi kielteinen.

Käsittelyaika

Viisumien käsittelyaika on enintään 15 päivää, mutta tarpeellisten dokumenttien puuttuessa käsittelyssä voi mennä huomattavasti pidempäänkin.

 Viisumipäätös

Viisumikeskukseen jätettyjen hakemusten kulkua voi seurata viisumikeskuksen verkkosivuilla. Kun päätös on tehty, passin voi noutaa viisumikeskuksesta.

Suurlähetystöön jätettyjä hakemuksia ei voi seurata verkossa. Suurlähetystö ottaa yhteyttä hakijaan kun päätös on noudettavissa.

Tietoja viisumiprosessin kulusta ja päätöksestä annetaan vain hakijalle itselleen, ei esimerkiksi kutsujalle. Hakija voi valtakirjalla valtuuttaa kutsujan tai muun henkilön hoitamaan viisumiasiaansa, jolloin valtuutetulle voidaan antaa samat tiedot kuin hakijalle. Valtakirja on vapaamuotoinen asiakirja, josta käy ilmi hakijan ja valtuutetun nimet ja sen tulee olla hakijan allekirjoittama ja päiväämä.

Hakijalla ei ole ehdotonta oikeutta saada viisumia pelkästään sillä perusteella, että hän on hakenut viisumia ja täyttää lähtökohtaisesti viisumin myöntämisen edellytykset. Oikeutta saada viisumi voidaan rajoittaa tai hakemus hylätä kokonaan. Viisumi voidaan siten myöntää hakemuksen mukaisena, hakemuksesta ilmenevää lyhyempiaikaisena, kertaviisumina haetun monikertaviisumin sijasta tai jättää kokonaan myöntämättä.

Kielteinen päätös annetaan kirjallisesti viisumisäännöstössä määritellyllä vakiomuotoisella lomakkeella.

Schengen-alueelle saapuminen

Myönnetystä viisumista huolimatta maahantulon edellytykset arvioidaan maahantulotarkastuksen yhteydessä. Viisumivelvollisen tulee esittää voimassa oleva matkustusasiakirja, viisumi, matkavakuutus ja esimerkiksi kutsukirje saapuessaan Schengen- alueelle. Lisäksi viisumivelvollisella tulee olla riittävät varat elinkustannuksiin matkakohteessa sekä paluumatkaan.

Visa Information System

Kaikkien Schengen- viisumia hakevien tulee antaa biometriset tunnisteet  – sormenjäljet kymmenestä sormesta ja valokuva – hakemuksen jättämisen yhteydessä. Viisumikeskuksessa voidaan ottaa valokuva hakemusta jätettäessä, mutta suurlähetystössä viisumia haettaessa valokuva on oltava mukana. Biometriset tunnisteet  tallennetaan yhteiseen "Visa Information System" (VIS) –tietokantaan. VIS-tietojärjestelmä auttaa Shcengen-jäsenmaita viisumihakemusteitojen jakamisessa. Lisätietoa Euroopan komission verkkosivulla.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Tulosta

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 3.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Kathmandu | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot