Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Embassy of Finland, Kathmandu

EMBASSY OF FINLAND, Kathmandu

Bishalnagar, G.P.O. Box 2126
Kathmandu, Nepal
Tel. +977-1-4417 221, 4416 636
E-mail sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Font_normalFont_bigger
 

Visa Application Centre opens in Nepal to ease applying for a Schengen Visa to Finland

VFS global nepalFinland is outsourcing the submission of Schengen visa applications in Nepal. Finland Visa Application Centre maintained by VFS Global will be opened in Kathmandu in the end of March 2018.फिनल्याण्डले नेपालमा सेङ्गेन भिसा आवेदन पेश गर्न बाह्यश्रोत प्रयोग गर्दैछ । भी एफ एस ग्लोबल द्वारा व्यवस्थित फिनल्याण्ड भिसा आवेदन केन्द्र मार्च २०१८ को अन्तमा काठमाडौंमा खोलिनेछ। नयाँ भिसा आवेदन केन्द्रले सेङ्गेन भिसाको लागि आवेदन गर्न सजिलो बनाउनेछ । More...

Appointments for family tie residence permit applications

Appointments for family tie residence permit applications are fully booked until the end of May 2018. More...

© Embassy of Finland, Kathmandu | About this site | Contact information