Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Nepal: matkustustiedote - Suomen suurlähetystö, Kathmandu : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kathmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Puh. +977-1-4417 221, 4416 636
S-posti sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 5.10.2016

Nepal: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Poliittiset levottomuudet Nepalissa jatkuvat. Osallistumista mielenosoituksiin tulee välttää. Ulkomaalaisen osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen saattaa johtaa maasta karkottamiseen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista

Monsuunisateet ovat olleet tänä vuonna erityisen rankat ja pitkäkestoiset. Rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyörymissä on kuollut satoja ihmisiä. Rankkasateet ovat myös vaikuttaneet jo entuudestaan huonolaatuisen tieverkoston kuntoon ja johtaneet lukuisiin kuolonuhreja vaatineisiin liikenneonnettomuuksiin. Erityisesti ylikuormitetuilla, huonokuntoisilla paikallisbusseilla liikkumista tulisi välttää.

Osa nepalilaisista asuu yhä telttamajoituksessa tai väliaikaissuojissa viime vuoden tuhoisan maanjäristyksen jäljiltä.

Yleinen turvallisuustilanne

Nepalissa matkustaja kohtaa monenlaisia haasteita liittyen maan puutteelliseen infrastruktuuriin ja poliittisesta liikehdinnästä johtuvaan epävakauteen.

Poliittiset levottomuudet jatkuvat edelleen Nepalissa ja ovat johtaneet myös väkivaltaisiin yhteenottoihin. Matkailijoita kehotetaan välttämään mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja.

Eri poliittiset ryhmittyvät järjestävät Nepalissa usein yleislakkoja, joiden kattavuus vaihtelee. Yleensä lakon aikana kaupat, pankit ja virastot ovat suljettuina ja liikenne on pysähdyksissä. Myöskään taksit eivät lakon aikana kulje. Lakoista ja niiden vaikutusalueista sekä alkamis- ja päättymisajoista tiedotetaan heikosti. Matkailijoita kehotetaan ottamaan matkasuunnitelmissaan huomioon myös mahdolliset lakot ja niiden aiheuttamat vaikutukset paikallisliikenteeseen ja elintarvikkeiden saantiin. Mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja tulee välttää.

Poliisin hätänumero on 100 ja palolaitoksen numero 101. Mahdollisten kielivaikeuksien vuoksi kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä turistipoliisin päivystysnumeroon (+977) 01 4247041.

Erityiset turvallisuusriskit

Yksin vaeltaminen Nepalissa ei ole suositeltavaa erityisen suuren turvallisuusriskin takia. Uhkana ovat ennalta arvaamattomat sääolot, ryöstöt sekä matkailijaan kohdistuva mahdollinen väkivallanteko.

Rikollisuus

Yksin liikkumista pimeän aikaan ja Kathmandun laakson läheisillä metsäalueilla kehotetaan välttämään.
Asuntomurtoja ja -ryöstöjä sekä varkauksia hotellihuoneissa ja suosituimmilla vaellusreiteillä tapahtuu ajoittain. Talojen samoin kuin hotelleiden turvallisuusjärjestelyt ovat usein vaatimattomat.
Rikosilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti Nepalin turistipoliisille. Rikosilmoitus on myös edellytys uuden passin saamiselle.

Jos passi varastetaan, uuden hankkiminen edellyttää poliisiraportin tekoa, vierailua suurlähetystössä sekä uuden viisumin hankkimista. Alkuperäinen viisumin maksukuitti tai kopio viisumista on hyvä pitää tallessa koko matkan ajan, jotta tarvittaessa uuden viisumin hankinta helpottuu.

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
puh. +977 1 4247041
Avoinna vuorokauden ympäri

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
puh. +977 61 462761
Avoinna vuorokauden ympäri

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Nepalissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Tiet ovat kapeita ja huonokuntoisia. Kaupunkien välinen tieverkosto kärsii monsuunisateiden aiheuttamista maanvyörymistä, joiden korjaustyöt kestävät pitkään.
Erityisesti linja-autojen turvallisuustaso on huono ja onnettomuudet ovat yleisiä. Yöbusseilla ei ole turvallista matkustaa.

Auton ajamiseen vaaditaan kansainvälinen ajokortti. Kortti pitää olla mukana ajaessa samoin kuin kaikki autoa koskevat paperit. Liikenneonnettomuudet, joissa toisena osapuolena on ulkomaalainen, katsotaan lähes poikkeuksetta ulkomaalaisen aiheuttamiksi. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa ovat usein suuria.

Moottoripyörää tai skootteria vuokrattaessa on muistettava, että ajoneuvot ovat harvoin vakuutettuja. Vuokraaja on vastuussa kaikesta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta. Passia ei ole suositeltavaa jättää pantiksi ajoneuvoa vuokrattaessa.

Polttoaineen huonosta saatavuudesta johtuen liikkuminen saattaa ajoittain hankaloitua. Taksit ja julkiset kulkuneuvot saattavat pyytää matkustajilta tavanomaista suuremman maksun aikoina, jolloin bensaa on vain vähän saatavilla.

Nepalissa ei ole rautatieverkostoa. Liikkuminen maassa on teiden ja lentoliikenteen varassa.
Viime vuosina Nepalissa on sattunut useita lento-onnettomuuksia. Syinä ovat olleet vaikeat sääolosuhteet, vanha kalusto ja turvallisuusohjeiden puutteellinen noudattaminen. Lennot viivästyvät tai peruuntuvat toisinaan huonon sään takia. Useat Nepalissa operoivat paikalliset lentoyhtiöt kuuluvat EU:n lentokieltolistalle http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/.

Luonnonolot

Nepalin topografia on kolmiosainen: Terain alue lähellä Intian rajaa on tasaista, Kiinaan rajoittuva Himalajan alue on vuoristoista. Näiden alueiden väliin jää niin sanottu kukkula-alue. Lämpötilat vaihtelevat suuresti paikasta ja vuodenajasta riippuen. Kylmimmät kuukaudet ovat joulu-tammikuu, jolloin kukkula-alueellakin yölämpötilat saattavat laskea miinuksen puolelle. Tosin talvikuukausinakin päivälämpötilat ovat pitkälle toistakymmentä astetta.

Parasta matkustusaikaa Nepaliin on maalis-huhtikuu sekä loka-marraskuu. Monsuunisateet alkavat yleensä kesäkuun lopulla ja loppuvat syyskuun alkupuolella. Monsuunisateet aiheuttavat tulvia ja maanvyöryjä, jotka saattavat katkaista maantieyhteydet päiviksikin. Tästä johtuen sadekaudella maaseudulla matkustaminen voi olla vaarallista. Meteorological Forecasting Division -verkkosivu http://www.mfd.gov.np/ antaa säätiedotuksia englanniksi.

Nepal sijaitsee maanjäristysalueella. Maa on puutteellisesti valmistautunut mahdolliseen maanjäristykseen eikä lääkkeitä tai pelastuskalustoa ole saatavilla riittävästi. Suurella todennäköisyydellä myös lentokenttien toiminta keskeytyy, joten avun saaminen maan ulkopuolelta tulee olemaan vaikeaa. Myös lentoyhteyksiin on odotettavissa suuria häiriöitä.

Tarkista matkanjärjestäjäsi suunnitelma maanjäristyksen varalle. Tutustu myös Nepalin kansallisen seismologian keskuksen sekä Nepalin kansallisen maanjäristysteknologia seuran sivuihin:

National Seismological Centre (http://www.seismonepal.gov.np)
National Society of Earthquake Technology - Nepal (NSET) http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home

Suurlähetystöllä ei ole valmiusvarastoa Nepalissa matkustaville Suomen tai EU:n kansalaisille.

Maahan asettuvia suositellaan vierailemaan suurlähetystössä henkilökohtaisesti sekä tutustumaan suurlähetystön valmiussuunnitelmaan.

Älä patikoi tai lähde vaellukselle yksin. Käytä vain tunnettuja ja hyväksi todettuja matkatoimistoja. Vaelluksia on monenlaisia, joista osa on alueilla, joissa matkapuhelinverkko ei toimi. Vaellusta suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon satelliittipuhelimen käyttömahdollisuus.

Terveys

Matkailijan on syytä varautua turistiripuliin. Elintarvikehygienia Nepalissa on heikkoa ja kylmäketjuun ei voi luottaa. Hanavettä tulee välttää. Ravintoloiden työntekijöillä ei useinkaan ole tarvittavaa osaamista hygieenisen ruoan valmistuksesta.

Hengitystiesairauksista kärsivät saavat helposti oireita ilman epäpuhtauksista. Etenkin Kathmandun laaksossa monsuunia edeltävinä kuukausina ilman pienhiukkasarvot kohoavat reilusti.


Kattava matkavakuutus on tarpeen Nepalissa. Useat perusmatkavakuutukset eivät kata yli 3000 metrin korkeudessa tapahtuvaa vuoristovaeltamista, joten jos aiot harrastaa vaaralliseksi luokiteltavia lajeja, varmista, että vakuutussuojasi kattaa myös niistä aiheutuvat vahingot.

Nepalissa monetkaan sairaalat eivät yllä länsimaiselle tasolle. Kathmandussa on joitakin hyvätasoisempia klinikoita, joista saa rokotteita ja hoitoa yleisimpiin turisteja vaivaaviin sairauksiin.

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
puh. +977 1 410 1600 (emergency 24/7) +977 1 425 8554 / 425 2922 (hotline 24/7)
www.norvichospital.com

Ciwec Clinic
Lazimpat
puh. +977 1 4424 111 /4424 242 /4435 232
ciwec-clinic.com

Nepal International Clinic
Durbar Marg
puh. +977 1 4434 642
nepalinternationalclinic.com

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Nepalin oikeusjärjestelmä eroaa Suomen vastaavasta myös rangaistusten osalta. Erityisesti rangaistukset huumerikoksista ovat ankarat ja paikalliset vankilaolosuhteet huonot.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot

Kathmandun-suurlähetystö

Bansidhar Marg 17
Bishalnagar
KATHMANDU
NEPAL
+977 144 172 21

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.12.2016


© Suomen suurlähetystö, Kathmandu | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot